12 listopada 2017






Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony