13 sierpnia 2017




Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony