27 lipca 2017

Spotkanie rybackie w Ełku

Po szeregu spotkań w biurze poselskim oraz w Ministerstwie Środowiska z gestorami oraz właścicielami portów i przystani z terenu WJM ws. projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne, Poseł Kossakowski z inicjatywy PSR w Olsztynie zorganizował spotkanie poświęcone problemom szeroko rozumianej gospodarce…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony