22 kwietnia 2017

Szybko, lepiej i bezpieczniej

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim zakończyła się konferencja prasowa Jerzego Szmita – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, której tematem był stan zaawansowania inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim oraz działania z zakresu Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony