31 marca 2017Także tego…

W kontekście sporu o gimnazja oraz zapowiadanego na dziś protestu nauczycieli skupionych w ZNP (ma protestować ok. 40 proc. zatrudnionych) warto przypomnieć o tym, co działo się w latach 2008 – 2014. Zgodnie z danymi, do których udało mi się…

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony