28 grudnia 2016

Akt notarialny w Ministerstwie Skarbu – aport

28 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Skarbu został podpisany akt notarialny dotyczący przekazania terenu o powierzchni 6,3774 hektarów znajdującego się w Elblągu. Przekazanie gruntu przez Skarb Państwa na własność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. zostało zatwierdzone…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony