18 listopada 2016


#DobryRokwRolnictwie

Pod takim hasłem odbyła się dziś konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, podczas której oceniony został rok pracy. Ministrowi towarzyszyli: sekretarz stanu Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu Ewa Lech oraz podsekretarze stanu…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony