10 listopada 2016Reforma oświaty jest koniecznością

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony