13 października 2016






Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony