17 marca 2016


Polskie projekty jako pierwsze z unijnym dofinansowaniem

Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otrzymał decyzje zatwierdzające   dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla 11 projektów drogowych. 16 marca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła 10…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony