28 lutego 2016

Minister broni „szubienic” – felieton Antoniego Górskiego

Po ośmiu miesiącach, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wreszcie nadeszła odpowiedź na mój wniosek o unieważnienie bezprawnej „Decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, bo pod fałszywą, bezprawną nazwą: „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, popularnie nazwanego…


Powrót na górę strony