12 lutego 2016



112 – numer który ratuje życie

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru 112 wojewoda Artur Chojecki spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Jezioranach na specjalnie przygotowanej lekcji edukacyjnej dotyczącej powiadamiania ratunkowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.




Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony