10 lutego 2016

Kresy to wartości. Wielkie wartości

Z inicjatywy olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dzisiaj spotkanie środowisk dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej dla uczczenia 76.rocznicy pierwszej deportacji w głąb ZSRR. 10 lutego 1940 roku do północnej…Powrót na górę strony