2016


Rok 2016 ręką kronikarza spisany

Rok 2016, dziwny to był rok w polskiej polityce. Współcześni kronikarze spod herbu WSI i Czerskiej wspominają, iż był to rok niesłychanej ilości klęsk obozu miłościwie nam panującego Jarosława Wielkiego. Klęsk, których można było uniknąć…


Akt notarialny w Ministerstwie Skarbu – aport

28 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Skarbu został podpisany akt notarialny dotyczący przekazania terenu o powierzchni 6,3774 hektarów znajdującego się w Elblągu. Przekazanie gruntu przez Skarb Państwa na własność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. zostało zatwierdzone…Wigilia w u bezdomnych w Olecku

Już po raz 16-ty w siedzibie Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi’ w Olecku odbyła się Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich z terenu powiatu oleckiego. Wzięli w niej udział zakonnicy – brat Michał, pustelnik z Doliw k.. Olecka i brat…


Kolejne inwestycje kierowane do realizacji

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit zatwierdził programy inwestycyjne dla zadań o wartości 323 mln zł.  Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie kolejnych ciągów dróg ekspresowych, remonty dróg i likwidację miejsc niebezpiecznych.

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony