Listopad 2015


Echa powstania listopadowego…

185 lat temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, wybuchło w Warszawie powstanie, nazwane później listopadowym, które swoim zasięgiem objęło obszar Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki) oraz częściowo ziemie zabrane przez Rosję (głównie tereny…
„Czerwone POkłosie” – felieton Antoniego Górskiego

Niby dużo wiemy o minionym okresie terroru sięgającego czasów od stalinizmu po III RP. By na nowo, z całą wyrazistością, uzmysłowić sobie ogrom okrucieństw w majestacie „bezprawia” PRL-u, jakim posługiwali się „polskie” pachołki i „pop-i” – „pełniący obowiązki…

Olecczanka weszła w skład Sejmiku Województwa

25 listopada br. na sesji Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ślubowanie złożyła nowa radna sejmiku woj. olecczanka Teresa Krajewska, pedagog, która zastąpiła w samorządzie woj. wybranego do Sejmu RP VIII kadencji W. Kossakowskiego. Pani Teresa jest członkiem PiS-u. Będzie…
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo Pragnę serdecznie podziękować osobom, które na różny sposób wyraziły zadowolenie i satysfakcję z powołania mnie na stanowisko Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa oraz przekazały swoje gratulacje i ciepłe słowa.Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony