24 sierpnia 2015



Chyłkiem w kierunku budowy spalarni…

Wydaje się, że sprawa jest przesądzona nic i nikt nie jest w stanie powstrzymać Pana Prezydenta Miasta Olsztyna przed budową spalarni śmieci w naszym mieście. Rozpoczęcie budowy poprzedza szereg przedsięwzięć mających na celu uzasadnić słuszność wybranego kierunku…



Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony